Szanujmy wodę !

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Polsce 98,3% ludności ma dostęp do wody pitnej w odpowiedniej ilości i jakości. Dostęp do wody jest czymś tak prostym jak założenie butów – odkręcamy kran i woda leci. Używamy jej do różnych celów, przy czym w najmniejszej ilości do picia i gotowania. Niestety w ostatnich latach coraz więcej mówi się o niewielkich zasobach wody w naszym kraju. Mamy jej tyle wody co Egipt.

W związku panującymi upałami zwracamy się do Państwa z apelem i uprzejmą prośbą o racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej, tak aby utrzymać możliwość zabezpieczenia dostaw wody na podstawowe cele bytowe i higieniczne (cele sanitarne, przygotowywanie posiłków).Prośba dotyczy ograniczenia wykorzystywania wody z sieci w szczególności do podlewania upraw i przydomowych ogródków oraz trawników, zraszania podjazdów, napełniania basenów i mycia samochodów.

Kurtyna wodna

Już dziś Spółka uruchomiła kurtynę wodną. Obecnie zlokalizowana jest ona przy przejeździe kolejowym. Mamy nadzieję, że wpłynie ona kojąco na obecne i przyszłe upały.

20210609_091051

Miasto robi się kolorowe…

… dzięki zasadzonym kwiatom. Już w zeszłym tygodniu zostały zawieszone kwietniki na latarniach, nasadzone w tym roku pelargoniami, a w dniu dzisiejszym Dział Oczyszczania Miasta wykonał nasadzenia różnobarwnych kwiatów w gazonach i kwietnikach, które zastąpiły rosnące tam od wczesnej wiosny bratki. Nowe kolorowe oblicze zyskały kwietniki przy przejeździe kolejowym, na skrzyżowaniu ul. Filarskiego i ul. Góry św. Anny oraz przy rondzie na ul. Nowej.

5ed367c8-c04b-11ea-a860-525400e16d32_hd_prow-2014-2020-logo-kolor

Szanowni Mieszkańcy Oleszki

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” w Zdzieszowicach realizuje w Państwa miejscowości inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka”. Zgodnie z zawartą umową prace budowlane zakończą się do 30 września 2021 r. Po dokonaniu przez Spółkę wszystkich odbiorów i zgłoszeniu do nadzoru budowlanego, będą Państwo mogli przystąpić do wykonywania przyłączy kanalizacyjnych, które umożliwią korzystanie z nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

O terminie, kiedy będzie można przyłączyć się do sieci, zostaną Państwo poinformowani.

Aby przyłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej należy:

  1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do WiK Zdzieszowice (wzór wniosku zostanie Państwu dostarczony do skrzynki pocztowej lub będzie można pobrać go tutaj).
  2. Po wydaniu warunków odebrać je w siedzibie Spółki.
  3. Zgłosić w Spółce rozpoczęcie robót.
  4. Wybudować przyłącz zgodnie z wytycznymi oraz istniejącym projektem.
  5. Zgłosić do odbioru przyłącze przed zasypaniem (zlecenie odbioru przyłącza).
  6. Zlecić geodezyjny pomiar powykonawczy.
  7. Zawrzeć ze Spółką „Wodociągi i Kanalizacja” w Zdzieszowicach umowę na odprowadzanie ścieków (wniosek o zawarcie umowy).

Przyłącze mogą Państwo wykonać sami lub zlecić do wykonania za naszej Spółce.

Oferujemy fachową i szybką obsługę, umożliwiamy również rozłożenie płatności na raty.