economic-gca1fc5528_1920

Ceny za wodę i ścieki od stycznia 2023 r.

Informujemy, że od stycznia 2023 r. nie będzie dopłat do ceny kanalizacji. W związku z tym, zgodnie z taryfą zatwierdzoną decyzją Dyrektora RZGW w Gliwicach nr GL.RZT.70.7.2020 z dnia 27.05.2020 r., obowiązywać będą następujące ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków:

Ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

 • dla gospodarstw domowych: 4,62 zł netto / 4,99 zł brutto
 • dla pozostałych odbiorców: 4,69 zł netto / 5,07 zł brutto

Ceny zbiorowego odprowadzania ścieków:

 • dla gospodarstw domowych: 8,23 zł netto / 8,89 zł brutto
 • dla pozostałych odbiorców: 8,23 zł netto / 8,89 zł brutto
Kran

Z kalendarium Spółki – nasze cele

Obecnie naszym najważniejszym celem jest zabezpieczenie dostaw wody i odprowadzania ścieków. W  tym celu Spółka podjęła następujące działania:

 • Systematyczne przeprowadzanie badań jakości wody;
 • Zdalny monitoring pracy stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków wraz z systemem alarmowania o wystąpieniu zdarzeń awaryjnych;
 • Zakup agregatów prądotwórczych;
 • Zakup beczkowozu do przewozu wody pitnej;
 • Umożliwienie awaryjnego zasilania sąsiednich wodociągów;
 • Podjęcie działań zmierzających do budowy własnego ujęcia dla wodociągu Zdzieszowice;
 • Zapewnienie całodobowego pogotowia wodociągowego i kanalizacyjnego.
Light bulb with rays. Lighting Electric lamp. Creative idea, solution, thinking concept

Z kalendarium Spółki – Rok 2022 – rozwój nowoczesnych systemów informatycznych

W 2022 r. Spółka postawiła przede wszystkim na rozwój i zakup nowoczesnych systemów informatycznych:

 • Nowy system do radiowego odczytu wodomierzy, wraz z zakupem dokładniejszych wodomierzy objętościowych;
 • Nowy system bilingowy wraz z modułem technicznym i EBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta;
 • Inteligentny system do monitoringu sieci wodociągowej, który wspiera bezpieczeństwo dostaw wody, pomaga monitorować kluczowe parametry i szybko reagować na anomalie.