Wodociąg Oleszka

Spółka w ramach likwidacji sieci azbesto-cementowej dokonała przepięcia przyłączy wodociągowych nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Kościuszki w Oleszce i Jasiona-Kolonia na równoległą istniejącą sieć wykonaną z PVC.

Budowa kanalizacji w Oleszce – kolejny etap

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka wkroczyła w nowy etap. Główne prace przeniosły się z ul. Kościuszki na ul. Wiejską. Z uwagi na prowadzenie prac w najwęższym miejscu drogi zwracamy się do mieszkańców o zachowanie szczególnej uwagi przy przemieszczaniu się w rejonie prowadzonych robót.

Budowa dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.