07

Zmiana cen za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych

Zgodnie z uchwałą nr XL/324/2022 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dn. 26.01.2022 r. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. stawka dopłat za ścieki dla grupy odbiorców S1 (gospodarstwa domowe) wynosi 0,63 zł netto / 1 m3.

W związku z powyższym informujemy, że od dnia 01.01.2022 r. cena za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych za 1m3 wynosi:

od 01.01.2022 r. do 04.06.2022 r. – 7,35 zł netto

od 05.06.2022 r. do 31.12.2022 r. – 7,60 zł netto

(należy doliczyć 8% podatku VAT)