podz

Woda jest darem

W dniu 23.07.2019 r. pracownicy Spółki przeprowadzili zajęcia  pt. „Woda jest darem”  w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach w ramach „Wakacji w Bibliotece”. Zajęcia miały na celu uświadomienie młodym mieszkańcom jak ważna jest racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w każdym godpodarstwie domowym.