01

Wymiana wodomierzy

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach informuje, że na terenie miasta Zdzieszowice prowadzona jest wymiana wodomierzy na wodomierze z nakładką radiową do zdalnego odczytu.
Pracownicy Spółki poruszają się oznakowanym samochodem i ubrani są w firmowe ubrania. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt nr tel. 77 544 59 41 lub kom. 690 963 927.