Umowa pożyczki – podpisana

W celu zapewnienia finansowania inwestycji  „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oleszka” w dniu 18 sierpnia Prezes Zarządu Izabela Miszkiewicz podpisała umowę o udzielenie pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu na łączną kwotę 2,6 mln zł. Pożyczka pomostowa w wysokości ponad 1,5 mln zł zostanie spłacona po otrzymaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.