covid

Szanowni mieszkańcy

W ramach działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronowirusa, prosi się Klientów o ograniczenie wizyt w Biurze WiK przy ul. Wschodniej 2 w Zdzieszowicach.

Prosimy o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw, przesyłanie korespondecji pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej lub o kontakt telefoniczny pod nr tel. 77 544 59 41.

W razie awarii działa całodobowy numer awaryjny 692 327 425.

l1

Jak przyłączyć się do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej?

Aby przyłączyć się do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach należy wykonać następujące kroki:

  1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci w siedzibie Spółki.  Wniosek o wydanie warunków
  2. Po wydaniu warunków odebrać je w siedzibie Spółki.
  3. Zgłosić Spółce chęć rozpoczęcia robót.
  4. Zlecić pisemnie odbiór przyłącza (na otwartym wykopie).

           Druk zlecenia odbioru przyłącza kanalizacyjnego

           Druk zlecenia odbioru przyłącza wodociągowego

       5. Złożyć wniosek o zawarcie umowy.

           Wniosek o zawarcie umowy

Wszystkie szczegóły dotyczące wykonania i odbioru przyłączy zawarte będą w wydanych warunkach technicznych.

Koszty wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ponosi właściciel przyłączanej nieruchomości.

Istnieje możliwość zlecenia wykonania przyłącza Spółce WiK – należy wtedy złożyć zlecenie wykonania usługi odpłatnej.

ru

Inwestycje zakończone w 2019

Szanowni mieszkańcy.

Miło nam poinformować, że w 2019 r. Spółka zakończyła inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice – etap III – która obejmowała budowę sieci na ulicach: Osadniczej, Pięknej i Raszowskiej oraz inwestycję pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie podłączenia posesji nr 28, 28A przy ul. Zdzieszowickiej w Rozwadzy.

W związku z zakończeniem prac mogą już Państwo przyłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Aby to uczynić prosimy o złożenie do siedziby Spółki wniosku o wydanie warunków technicznych (w załączeniu). Następnie należy zgłosić Spółce planowany termin rozpoczęcia robót oraz zlecić pisemnie odbiór przyłącza (na otwartym wykopie). Po wykonaniu przyłącza należy złożyć wniosek o zawarcie nowej umowy.