Oleszka Kościuszki 7..

Z kalendarium Spółki – Likwidacja sieci azbestowej w Oleszce

Wykorzystując to, że ul. Kościuszki w Oleszce była rozkopana w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej, Spółka sprawdzała stan sieci wodociągowej. Pracownicy Spółki wykonali przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych ze starej sieci wykonanej z azbestocementu na sieć tranzytową Oleszka – Żyrowa wykonaną z PVC. Wyłączono z użytku ponad 500 m sieci azbestowej.

dobrafirma2021-2

Z kalendarium Spółki – WiK – Dobrą Firmą

W 2021 r. Spółka została wyróżniona przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) w kategorii Najbardziej Efektywna Firma 2020. Wyróżnienie zostało przyznane na podstawie „twardych” danych z KRS oraz wskaźników opracowanych przez ekspertów ZPP.

nsmail-1

Z kalendarium Spółki – Budowa kanalizacji w Oleszce

W 2021 r. zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka. W ramach pracy wybudowano ponad 3 km sieci i 1 przepompownię ścieków. Dzięki temu prawie 80 nieruchomości ma możliwość korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej.

W chwili obecnej najważniejszym zadaniem w projekcie jest wykonanie przez mieszkańców podłączeń do sieci, bo to dla nich była budowana kanalizacja. Do końca roku Spółka musi wykazać się uzyskanym efektem ekologicznym, czyli ilością nieruchomości podłączonych do nowo wybudowanej kanalizacji.

Aby dowiedzieć się jak podłączyć swoją nieruchomość do kanalizacji kliknij tutaj.

IMG-20200707-WA0008

Z kalendarium Spółki – 6 lipca 2020 r.

W tym dniu Spółka podpisała w Urzędzie Marszałkowskim umowę o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka”. Na ten cel otrzymaliśmy ponad 1,5 mln zł.

IMG-20210408-WA0008

Z kalendarium Spółki – Modernizacja SUW Krępna

Jedną z ważniejszych inwestycji w 2020 r. było wykonanie kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Krępnej. Dzięki przeprowadzonym pracom możliwe było włączenie stacji do zdalnego monitoringu pracy. Woda ujmowana na SUW Krępna zasila miejscowości Krępna i Rozwadza oraz w sytuacjach awaryjnych możliwe jest zasilanie części miejscowości Zdzieszowice.