Regulaminy i cenniki

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice

obowiązujący od 22.09.2021 r.

Regulamin 2021

Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zdzieszowice

na lata 2023-2026

Taryfa obowiązująca od 26.05.2023 r. do 25.05.2024 r.

Taryfa obowiązująca od 26.05.2024 r. do 25.05.2025 r.

Taryfa obowiązująca od 26.05.2025 r. do 25.05.2026 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zdzieszowice na okres od 26.05.2023 r. do 25.05.2026 r.

Informacje archiwalne

Regulaminy:

Regulamin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

obowiązujący od 18.01.2020 r. do 21.09.2021 r.

2008-04-08_Uchwala_XIX_152_08.pdf

Uchwała zmieniająca Regulamin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2008-05-27_Uchwala_XXI_164_08.pdf

Uchwała zmieniająca regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice

obowiązujący od 22.04.2019 r. do 17.01.2020 r.

Uchwała VI/65/2019 z dnia 27.03.2019 r.

Regulamin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący do 21.04.2019 r.

2008-04-08_Uchwala_XIX_152_08.pdf

Uchwała zmieniająca Regulamin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2008-05-27_Uchwala_XXI_164_08.pdf

Uchwała zmieniająca regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Taryfy:

Taryfa obowiązująca od 05.06.2022 r. do 04.06.2023 r.

Taryfa obowiązująca od 05.06.2021 r. do 04.06.2022 r.

Taryfa obowiązująca od 05.06.2020 r. do 04.06.2021 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zdzieszowice na okres od 05.06.2020 r. do 04.06.2023 r.

Uchwała o dopłacie do cen wody i ścieków dla mieszkańców gminy Zdzieszowice na rok 2020

Taryfa obowiązująca od 01.06.2020 do 31.05.2021.pdf Pobierz plik

Taryfa obowiązująca od 01.06.2019 do 31.05.2020.pdf Pobierz plik

Taryfa obowiązująca od 01.06.2018 do 31.05.2019.pdf Pobierz plik

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice na okres od 2018-06-01 do 2021-05-31

Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 roku

Uchwała o dopłacie do wody dla mieszkańców gminy Zdzieszowice z dnia 27 marca 2018r.

Uchwała o dopłacie do wody dla mieszkańców gminy Zdzieszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

Taryfy obowiązujące w 2017 roku (plik PDF)

Taryfy obowiązujące w 2016 roku (plik PDF)

Taryfy obowiązujące w 2015 roku (plik PDF)

Taryfy obowiązujące w 2014 roku (plik PDF)

Uchwała nr XXXVIII/291/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 lipca 2013 roku

Uchwała nr 1.VI.2013 Zarządu WiK Sp. z o. o. z dnia 17 czerwca 2013 roku

Taryfy obowiązujące w 2012 roku (plik PDF)

Taryfy obowiązujące w 2011 roku (plik PDF)

Taryfy obowiązujące w 2010 roku (plik PDF)