logo-bottom2

Zmiana dopłat do cen wody

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, w budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę na dopłaty do cen ścieków, natomiast nie przewidziano dopłat do cen wody.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2021 r. cena wody, jaką będą obciążani mieszkańcy będzie wynosić 4,62 zł netto (4,99 zł brutto), zgodnie z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zdzieszowice na okres od 05.06.2020r. do 04.06.2023r., zatwierdzoną decyzją GL.RZT.70.7.2020 z dn. 27.05.2020r. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Szczegółowy wykaz cen dostępny jest w zakładce Regulaminy i cenniki.