5ed367c8-c04b-11ea-a860-525400e16d32_hd_prow-2014-2020-logo-kolor

Szanowni Mieszkańcy Oleszki

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” w Zdzieszowicach realizuje w Państwa miejscowości inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka”. Zgodnie z zawartą umową prace budowlane zakończą się do 30 września 2021 r. Po dokonaniu przez Spółkę wszystkich odbiorów i zgłoszeniu do nadzoru budowlanego, będą Państwo mogli przystąpić do wykonywania przyłączy kanalizacyjnych, które umożliwią korzystanie z nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

O terminie, kiedy będzie można przyłączyć się do sieci, zostaną Państwo poinformowani.

Aby przyłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej należy:

  1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do WiK Zdzieszowice (wzór wniosku zostanie Państwu dostarczony do skrzynki pocztowej lub będzie można pobrać go tutaj).
  2. Po wydaniu warunków odebrać je w siedzibie Spółki.
  3. Zgłosić w Spółce rozpoczęcie robót.
  4. Wybudować przyłącz zgodnie z wytycznymi oraz istniejącym projektem.
  5. Zgłosić do odbioru przyłącze przed zasypaniem (zlecenie odbioru przyłącza).
  6. Zlecić geodezyjny pomiar powykonawczy.
  7. Zawrzeć ze Spółką „Wodociągi i Kanalizacja” w Zdzieszowicach umowę na odprowadzanie ścieków (wniosek o zawarcie umowy).

Przyłącze mogą Państwo wykonać sami lub zlecić do wykonania za naszej Spółce.

Oferujemy fachową i szybką obsługę, umożliwiamy również rozłożenie płatności na raty.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.