Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach informuje, iż Decyzją nr GL.RED.070.7.20.2018.EK, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice na okres 3 lat. Zatwierdzone Taryfy zostały ogłoszone w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 24.05.2018r.

W związku z powyższym Spółka udostępnia poniżej pełną treść Taryf obowiązujących od 01.06.2018r. do 31.05.2021r. dla Gminy Zdzieszowice.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.