Informacje dla odbiorców

 

Twardość wody w poszczególnych miejscowościach

Określenie klasy twardości wody

Gdzie występuje

mg/dm3 CaCO3

Niemieckie stopnie twardości = 0dH

Francuskie stopnie twardości = 0fH

Angielskie stopnie twardości = 0e (Clarka)

Amerykańskie stopnie twardości

bardzo

miękka

Gmina Strzeleczki poza zamkiem w Mosznej.

< 75

< 4,2

< 7,5

< 5,25

< 75

miękka

Gmina Walce, miasto i gmina Krapkowice, wieś Odrowąż.

75 - 150

4,2 – 8,4

7,5 - 15

5,25 – 10,5

75 - 150

średnio

twarda

Krępna i Rozwadza, miasto Gogolin, Malnia, Chorula, Obrowiec, miasto Zdzieszowice, Moszna-zamek, Zakrzów, Dalnia, Januszkowice.

150 - 300

8,4 – 16,8

15 - 30

10,5 - 21

150 - 300

twarda

Górażdże, Oleszka, Jasiona, Żyrowa, Kamień Śląski, Kamionek.

300 - 500

16,8 – 28,0

30 - 50

21 - 35

300 - 500

bardzo

twarda

 

> 500

> 28,0

> 50

> 35

> 500


Jak przyłączyć się do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej?

Aby przyłączyć się do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach należy wykonać następujące kroki:

  1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci w siedzibie Spółki.  Wniosek o wydanie warunków

  2. Po wydaniu warunków odebrać je w siedzibie Spółki.

  3. Zgłosić Spółce chęć rozpoczęcia robót.

  4. Zlecić pisemnie odbiór przyłącza (na otwartym wykopie).

           Druk zlecenia odbioru przyłącza kanalizacyjnego

           Druk zlecenia odbioru przyłącza wodociągowego

       5. Złożyć wniosek o zawarcie umowy.

           Wniosek o zawarcie umowy

Wszystkie szczegóły dotyczące wykonania i odbioru przyłączy zawarte będą w wydanych warunkach technicznych.

Koszty wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ponosi właściciel przyłączanej nieruchomości.

Istnieje możliwość zlecenia wykonania przyłącza Spółce WiK – należy wtedy złożyć zlecenie wykonania usługi odpłatnej.


 

Pliki do pobrania

Telefon do BOK

+48 77 544 59 41, +48 534 710 346

Telefon awaryjny

+48 692 327 425

Email

bok@wik.zdzieszowice.pl