Usługi

Przedmiotem działalności "Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. zgodnie ze statutem jest między innymi:

 

  • pozyskiwanie i dostarczanie wody dla celów bytowych i gospodarczych, pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
  • świadczenie usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • usługi sanitarne i pokrewne,
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych - rurociągów,
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych - rurociągów,
  • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
  • wykonywanie nasadzeń, pielęgnacja terenów zielonych, koszenie traw, przycinanie żywopłotów,
  • odśnieżanie ulic i placów.

 

Terenem podstawowej działalności firmy jest Miasto i Gmina Zdzieszowice, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem naszej gminy.

 

 

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Telefon do BOK

+48 77 544 59 41, +48 534 710 346

Telefon awaryjny

+48 692 327 425

Email

bok@wik.zdzieszowice.pl