Regulaminy i cenniki

Regulamin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący od 18.01.2020 r.

Uchwała zmieniająca Regulamin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice

 obowiązujący od 22.04.2019 r. do 17.01.2020 r.
Regulamin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący do 21.04.2019 r.

Uchwała zmieniająca Regulamin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zdzieszowice

na lata 2020-2023

Telefon do BOK

+48 77 544 59 41, +48 534 710 346

Telefon awaryjny

+48 692 327 425

Email

bok@wik.zdzieszowice.pl