Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice na lata 2020-2023

Dodano 28.5.2020

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach informuje, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.7.2020 z dnia 27 maja 2020 r.

1. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zdzieszowice

2. orzekł o dkróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonej decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r. nr GL.RET.070.7.20.2018

Zatwierdzona Taryfa została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej RZGW w Gliwicach w dniu 28.05.2020 r.

W związku z powyższym Spółka udostępnia poniżej pełną treść Taryf obowiązujących od 05.06.2020 r. do 04.06.2023 r. dla Gminy Zdzieszowice.

Telefon do BOK

+48 77 544 59 41, +48 534 710 346

Telefon awaryjny

+48 692 327 425

Email

bok@wik.zdzieszowice.pl