Komunikat nr 2/2020 z dnia 21.08.2020 r.

Dodano 10.9.2020

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

dotyczy wodociągu Oleszka – rejon zaopatrzenia Oleszka, Jasiona, Żyrowa.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki pobranej w dniu 17.08.2020 r. stwierdza, że decyzja z dnia 14.08.2020 r. nr HK.43260.7.8.2020.MM została wykonana i woda nadaje się do spożycia.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Telefon do BOK

+48 77 544 59 41, +48 534 710 346

Telefon awaryjny

+48 692 327 425

Email

bok@wik.zdzieszowice.pl